رضايت ...؟!

هر چه در اين ره كه نشانت دهند گر نستاني، به از آنت دهند

حسين صابر.

/ 5 نظر / 7 بازدید
نوید

try to learn to say no! easily

...!!!

طمع و ايمان ضعيف به درستي اين معنى نميزاره...!!!!

manam!!!

دست خودم نيست...نميتونم...

hh

اميدوارم!

hossein saber

چه قدر چرت و پرت می نويسم... نه؟