سلام.

بارون می آد.

آدم، بعضی وقت ها خيلی هوای نوشتن به سرش می زنه.

 

حسين صابر

/ 3 نظر / 8 بازدید
سينا

ياد حرف جالبی از دکتر شکرخواه افتادم: گاهی اوقات می تونه تو يک پست چند تا نقطه بذاری... همين می تونه حضور تو رو اعلام کنه با اين که حرفی نداشته باشی برای زدن. نقل کننده می گفت که خودش ممکن نيست با چند تا نقطه بتونه تموم کنه! پ.ن: بارون رو من هم ديدم ولی لذتی که معمولا می بردم رو این بار نبردم و فقط فش دادم. فش دادم به بارون که برقو قطع کرد، زمانی که با دوستی که ۳ ماه ندیدمش ساعت ۱۰ شب تو چت قرار داشتم و دیر به قرار رسیدم. فش دادم به بارونی که وقتی وقتش نبود می خواست حال و هوا بده!

Hossein saber

بارون، هميشه عزيزه. بارون، رحمته. خدايا، شکر.

MM

راه بنداز اينجا رو!